Looking for a:

News & Articles

Article: De pomphouder en ik

Wednesday 14 Mar 2007

Robbert Crommelin en Jouke Kruijer. HRD Magazine, juni 2004

Bijna tien jaar geleden ontwikkelden de auteurs een bijzondere management game: de Benzinepomp. Een hilarische oefening die leidinggevenden leert hun eenzijdige gerichtheid op het resultaat los te laten en meer gevoelig te worden voor wat er op weg daarnaar toe tussen mensen zich afspeelt. Sindsdien wordt deze oefening regelmatig in binnen- en buitenland toegepast, steeds op verschillende manieren. In dit artikel doen de auteurs een poging om de oorsprong en de bedoeling onder woorden te brengen. Download dit artikel (pdf).

Archive